Forskningsprojektet SFVP

2007-09-17

Forskningsprojekt avseende fastighetsvärmepumpar
Sveriges Energi- och Kylcentrum har påbörjat ett forskningsprojekt med syfte att samla de bästa exemplen från gjorda installationer och samtidigt identifiera fallgroparna. Projektet riktar sig främst till fastighetsägare och konsulter. Projektets web-portal publicerades på www.sfvp.se i juli i år.


Forskningsprojekt avseende värmepumpar
Sveriges Energi- och Kylcentrum (SEK) driver projektet SFVP, System för FastighetsVärmePumpar. Projektet ingår i Energimyndighetens forskningsprogram EFFSYS 2 för effektivare kyl- och värmepumpteknik.

Projektets målsättning är att hjälpa beslutsfattare att välja rätt typ av värmepumpsinstallation på rätt grunder. I dagsläget finns det dåligt med referensvärden från utvärderingar av fastighetsvärmepumpar, och de referensvärden som finns framtagna är ofta inte jämförbara med varandra. Målsättningen är att definiera olika parametrar för jämförelse av tekniska och ekonomiska prestanda såsom t ex värmefaktor och pay-off. Därefter kommer ett större antal referensanläggningar att samlas i en databas vilka kommer att bli sorteringsbara efter de parametrar som definierats.

Projektet riktar sig i första hand till fastighetsägare och konsulter som ett konkret beslutsstöd inför val av värmepump. Genom referensdatabasen är jämförelser mellan olika värmepumpsinstallationer möjligt vilket även öppnar för jämförelser med andra typer av värmesystem.

Alla resultat presenteras löpande i projektets web-portal www.sfvp.se som är en design i samarbete mellan SEK i Katrineholm, WSP Environmental Byggnadsfysik och WSP Environmental Online Solutions i Australien.

SEK är ansvarig projektägare och WSP utför projektledning, utvecklar portalen samt samlar in referensdata. Projektet sträcker sig till mars 2009.


För mer information kontakta
Daniel ÅkervallSenast uppdaterad ( 2007-09-27 )