System för fastighetsvärmepumpar - Forum http://www.sfvp.se com_fireboard en-us Wed, 18 Aug 2010 09:30:46 +0200 Powered by fireboard fb_rsspower.gif http://www.sfvp.se 88 Ämne: Sv:Värmepump, bra för miljön? - av: Energisyn http://www.sfvp.se/index.php?option=com_fireboard&Itemid=52&func=view&id=34&catid=2 Hur bra värmepumpen är för miljön är direkt beroende av dess värmefaktor och hur den till värmepumpen köpta elen producerats. Elens miljöpåverkan bedöms på subjektiva grunder, men värmefaktorn är lätt att mäta. Gör det! Med ett bra och väl anpassat system går det att få ut riktigt bra värmefaktor uppåt 4,0 vilket kan behövas med dagens energipriser... Själv har jag mätt upp accumulerad värmefaktor på 3,8 i min värmepump. Hur bra är din?... Ämne: Värmepump, bra för miljön? - av: Mårten http://www.sfvp.se/index.php?option=com_fireboard&Itemid=52&func=view&id=33&catid=2 Ja, självklart. De leder till ett minskat beroende av fossila bränslen. Läs mer i slutrapporten som publiceras denna vecka. :)... Ämne: Kostnad för prestandamätnare - av: Daniel http://www.sfvp.se/index.php?option=com_fireboard&Itemid=52&func=view&id=32&catid=3 För att mäta upp prestandan på en värmepump behövs bara mätning av el-energin till värmepumpen och en värmemängdsmätare. Det är även lämpligt att mäta mängden spetsvärme för att ha koll på hur stor del av det totala värmebehovet som täcks med värmepumpen (energitäckningsgrad). B) El till värmepump mäts med elmätare B) Avgiven värme fårn värmepumpen mäts med värmemängdsmätare B) Spetsvärme kan mätas på olika sätt beroende på vilken spetsvärme som är aktuell (olja, el, fjärrvärme...) Priser *Elmäta... Ämne: Köp det du vill ha, inte en apparat! - av: Daniel http://www.sfvp.se/index.php?option=com_fireboard&Itemid=52&func=view&id=31&catid=3 COP Att hög förångningstemperatur tillsammans med låg kondenseringstemperatur (dvs relativt hög temperatur på värmesänkan exempelvis borrhålet tillsammans med relativt låg temperatur på utgående värme från värmepumpen) resulterar i en högre värmefaktor än när omvänt förhållande råder, vet förmodligen de flesta. Räcker det då att ombesörja att dessa två betingelser uppnås? Finns det fler aspekter som bör beaktas än återladdning av borrhål, sänkning av framledningstemperatur och så vidare? Jo, det f... Ämne: Webbfrågan.. - av: Daniel http://www.sfvp.se/index.php?option=com_fireboard&Itemid=52&func=view&id=30&catid=4 I och med att vi arbetar fram slutrapporten i detta projekt läggs de olika delarna av rapporten kontinuerligt upp på forumet. Det vore själve faan om inte någon kommenterar den. Forskning har aldrig varit mer lättillgänglig. Varför inte delta själv... Skriv ett inlägg, kommentera någon annans inlägg, eller svara på frågorna i Webbfrågan. http://www.sfvp.se/images/fbfiles/images/Webbfr_gan.gif... Ämne: Sv:Forum - av: Daniel http://www.sfvp.se/index.php?option=com_fireboard&Itemid=52&func=view&id=28&catid=4 Forum har funnits på sajten sedan hösten 2007, men inte varit riktigt den kioskvältare vi räknade med. Dock har forumet varit välbesökt, och de få inlägg som finns där har lästs av många http://www.sfvp.se/images/fbfiles/images/Forum.gif Anledningen till att inte fler har skrivit inlägg på forumet kan tolkas som att de inlägg som skrivits inte har varit tillräckligt provokativa eller antusiasmerande.... Ämne: Databasen - av: Daniel http://www.sfvp.se/index.php?option=com_fireboard&Itemid=52&func=view&id=27&catid=4 Dotabasens funktion är att skapa ett intresse för värmepumpens prestanda. Beroende på vilken roll och intressen besökaren har, är syftet att göra referensdotabasen lättillgänglig och användbar. Många olika synvinklar och intressen är invägda i utformningen av dotabasen. Grundtanken var att upprätta en databas enligt befintliga modeller för pris och prestandamodeller som sedan tidigare funnits på Internet typ Prisjakt.nu, DN-bostad, mfl. I valet av parametrar till dotabasen, har följande målsättningar var... Ämne: Referensanläggningar - av: Daniel http://www.sfvp.se/index.php?option=com_fireboard&Itemid=52&func=view&id=25&catid=4 Ansträngningarna att få in maximalt antal referensanläggningar till minimalt arbete har haft en framstående position i projektet. Tyvärr har resultatet varit magert. De ursprungliga attackerna bestod i Inmatning av referensanläggningar direkt på sajten av utomstående, vilket trots vissa initiala motgångar gått bra. Efter noggrann avvägning beslöts dock att inte släppa inmatningen till utomstående för att få en objektiv granskning av alla uppgifter före dessa hamnar på sajten. Den lösning vi erbjudit är n... Ämne: Ground Reach - av: Daniel http://www.sfvp.se/index.php?option=com_fireboard&Itemid=52&func=view&id=24&catid=4 Hej, Nu har vi fått tillåtelse att lägga in anläggningar från Ground Reach projektet. Det är totalt 50 anläggningar som enligt uppgift skall vara uppmätta. Anläggningarna är utspridda över hela europa, och spänner över allt från villor till kontor och växthus.... Ämne: Frukost - av: Daniel http://www.sfvp.se/index.php?option=com_fireboard&Itemid=52&func=view&id=23&catid=5 Hej Våra frukostseminarier närmar sig med stormsteg. Vi har fått en del frågor på var vi kommer att hålla hus, och svaret är i WSP´ s kontor på de aktuella orterna. Glädjande är att vi fått in en hel del anmälningar på samtliga orter (Göteborg, Malmö, Umeå och Stockholm). Tyvärr är antalet platser begränsade, så först till kvarn.... MVH Daniel Åkervall...