prestanda

Riktpriser för prestandamätning

PDF Utskrift E-post
2008-05-28

Priserna skall ses som riktpriser exkl moms. 

Extern permanent prestandamätning

För att mäta upp prestandan på en värmepump behövs bara mätning av el-energin till värmepumpen och en värmemängdsmätare. Det är även lämpligt att mäta mängden spetsvärme för att ha koll på hur stor del av det totala värmebehovet som täcks med värmepumpen (energitäckningsgrad). Denna metod kallas för extern mätmetod eftersom att ingreppet sker utanför värmepumpen.

Priser extern mätmetod (uppgifter från 2008)
   Elmätare med pulsutgång: ~2000:-
 Värmemängdsmätare med pulsutgång, beroende på värmepumpens värmeeffekt:
   Upp till 15 kW värmepump ~ 3.500 :-
   Upp till 35 kW värmepump ~ 4.000 :-
   Upp till 60 kW värmepump ~ 6.000 :-
   Upp till 105 kW värmepump ~ 7.000 :-
  Upp till 185 kW värmepump ~ 9.500 :-
 Monteringskostnad: ~10'000:-

Totalkostnad för fast monterad prestandamätning torde hamna mellan 15'000 kr till 30'000 kr, beroende på storlek och om installationen sker under eller efter värmepumpsentreprenaden.

 

Intern momentan prestandamätning

För att genomföra en prestandamätning med intern metod, måste mätgivare monteras på kylkretsen. En sådan mätning får enligt lag ändast utföras av certifierade kyltekniker*. De flesta värmepumpsinstallatörer är dock certifierade, men begär alltid att få se intyg om detta. Den interna metoden ger i regel ett mindre mätfel än den externa, samt ger information om kylprocessen samt dess ingående komponenter så som kompressor, mm. 

Climacheck rekomenderar prestandamätning vid installation, samt  vid varje servicebesök dock minst
1  gång vart annat år för anläggningar mindre än 80 kW värmeeffekt
1 gång per år för anläggningar större än 80 kW värmeeffekt 

Priser intern mätmetod inkl rapport (uppgifter från 2008)
Per aggregat 
   Upp till 25 kW värmepump ~ 6’000 :-
   Upp till 150 kW värmepump ~ 8’800 :-
   Upp till 1’000 kW värmepump ~ 10’200 :-

Tillkommande för internmätning inkl rapport vid ordinarie servicebesök ~1'500:- (dvs merkostnad för kund att få anläggningen uppmätt när kylteknikern ändå är på plats) 

 

Intern permanent prestandamätning

Tekniskt lika som intern momentan prestandamätning med undantaget att mätaren monteras permanent och ansluts mot internet. Användare kan via internet koppla upp sig mot denna utrustning (gprs-modem) och se värmepumpens prestanda live. Möjlighet finns även för att ansluta mätare enligt "extern permanent prestandamätning", vilket torde vara den mest lyckosamma kombinationen. 

Priser permanent intern mätning
Per aggregat  ~20'000:- (exkl avgifter för server och internet 200 - 500 kr / mån)

Tillkommande för anslutning av extern permanent prestandamätning enligt tidigare 15'000 till  30'000 kr.

 

 

Senast uppdaterad ( 2009-03-10 )