Beräkningsverktyg

Miljöhuset

Simuleringsverktyg för Byggnaders 
energiprestanda och potential 

 

 

 

             Belok

Verktyg för livscykelkostnadskalkylering
av bland annat pumpar och fläktar. Innehåller
även ett generellt beräkningsverktyg för t.ex.
fastighetsvärmepumpar. 

 

 

  Energiportalen 

Jämför olika uppvärmningsformer
med avseende på ekonomi,
primärenergi och miljö. Utvecklat av 
WSP Environmental som även utför 
energideklarationer, projektering och 
besiktning av värmepumpar

 

 

 
    
    
    
LCC
Miljöhuset