BERGVÄRME

Bergvärme är värme som hämtats från berg vid låg temperatur, och levererats till ett vätskeburet system vid en högre temperatur. Bergvärme är beroende av de geotermiska förutsättningarna som råder vid den aktuella anläggningen, varför ett termiskt responstest kan vara att föredra vid projektering av borrhålskonfiguration. Det är ofta en god idé att återladda borrhålen med värme under sommartid, vilket leder till bättre årsvärmefaktor, samt möjlighet till "gratis" kyla.

 

2008-05-13 Brf Naturvetaren 1
2008-04-22 Stigbyskolan
2008-04-22 Rasta Brunnstorp
2008-04-22 HvSS
2008-04-22 Kv Glasmålningen
2008-04-15 Vår Gård
2008-04-04 Lerum Autoadapt
2008-03-27 HSB Liseberg
2008-01-03 HSB Brf Anemonen