Besiktning

  SBR


Svenska Byggingenjörernas riksförbund. Sammanställning över godkännda och certifierade besiktningsmän i Sverige.

 

 WSP

Godkänd besiktningsman med spets inom kyl och värmepumpande teknik. Besiktar kyla, värme, ventilation och styr i hela Sverige med Köping som utgångsort.

 

 

 

 

     

 

 

 

 


Den här kategorin är tom just nu