Larsberg

PDF Utskrift E-post
2007-05-24

Image
Larsberg flygfoto

Larsberg ligger på Lidingö i Stockholm, och är ett hyreshusområde byggt i slutet av 60 -talet. Området består av flera byggnader på totalt ~120'000 m2 och värms med fjärrvärme. 2006 rustades en av byggnaderna (4'500 m2)upp, varvid frånluftsvärmepump installerades. Resultatet från installationen är väldokumenterad, och dessutom finns möjlighet att jämföra med identiska byggnader som fortfarande inte har konverterats.

Allmänt


Det totala värmebehovet i fastigheterna i Larsberg var år 2003 cirka 16300 MWh och detta tillgodoses med fjärrvärme från Fortum. I ett av husen (hus 008 Fyrbåken 1:19) fanns det värmepumpar som år 2003 havererade. En ombyggnation skedde och två nya frånluftsvärmepumpar installerades.

Ombyggnation
I hus 008 fanns det innan ombyggnationen frånluftsvärmepumpar som hade havererat.

Vid ombyggnaden behölls följande;
- Rörsystemet till frånluftsfläkten och värmesystemet
- Ackumulatortankarna
- El-centralen

Följande nya komponenter installerades;
- 2 st frånluftsvärmepumpar
- Ny fjärrvärmeundercentral
- Ny frånluftsfläkt kanalanslutits för att erhålla maximal verkningsgrad
- Kylbatteriet har placerats efter fläkten för att tillgodogöra sig fläktenergin.

Image
Flödesschema

Klicka på bilden för större...   


 

Uppmätt värmeförsörjning hus 008

Efter installation har husets värmeförsörjning noggrant mätts upp. Husets totala värmebehov inklusive varmvatten var för perioden 2006-08-04 till 2007-08-07 

  • 532 MWh Totalt värmebehov
varav
  • 173 MWh fjärrvärme
  • 122 MWh el till värmepumpar
  • 238 MWh tillvaratagen värme i frånluften (via värmepump)

 

 
Image
Värmetillförsel i MWh
Image
Värmefördelning i MWh
 

 

  

 

 

Senast uppdaterad ( 2007-09-11 )