Energitäckningsgrad

PDF Utskrift E-post
2007-06-14

Värmepumpens energitäckningsgrad bör normalt ligga kring 90-95% av byggnadens energibehov (energiförbrukning för värme samt varmvatten).

Det ger en täckning av toppeffekten med 60-75% detta för att gångtiderna vid värmepumpsdrift ska ligga på en optimal nivå d v s att värmepumpen inte ska starta och stoppa med för korta intervaller. Den resterande energin(5-10%) som byggnaden behöver vid dom kallaste topparna produceras av spetsvärme. Spetsvärmen är som regel inte lika billig som värmen från värmepumpen, och består oftast av el, olja, fjärrvärme, osv. Effekten på spetsvärmen dimensioneras utifrån byggnadens effektbehov.

Energitäckningsgrad i databasen refererar till det beräknade värdet om mätningar inte finns.

Senast uppdaterad ( 2008-11-05 )