Anläggningsnamn

PDF Utskrift E-post
2007-09-14
Anläggningsnamnet är det som fastighetsägaren väljer att kalla den aktuella fastigheten. Vanligtvis namn av typen "kv. Staren 1"
Senast uppdaterad ( 2007-09-28 )