Atemp

PDF Utskrift E-post
2007-09-14

Med Atemp avser vi den area som boverket definierat i BFS 2006:12.

Atemp = Golvarean i temperaturreglerade utrymmen avsedd att värmas till mer än 10 °C begränsade av klimatskärmens insida (m2).

 I brist på uppmätta värden, så är flera av anläggningarnas Atemp beräknad (Boa + Loa) x 1,35. Läs mer om denna beräkning i en rapport från Fastighetsägarna Stockholm

Senast uppdaterad ( 2008-04-28 )