Investering

PDF Utskrift E-post
2007-09-17

Med investering menas de kostnader som uppstått i samband med installation av värmepump samt dess kringutrustning såsom frånluftsbatterier, röranslutningar, styrsystem, osv. Kostnader som inte skall med under denna rubrik är tex injustering av radiatorer, byte av fläkt, dvs kostnader som inte är direkt knutna till värmepumpsinstallationen (även om de är bra för slutresultatet).

Kostnaden är exklusive mervärdesskatt

Senast uppdaterad ( 2008-05-20 )