Pay-off

PDF Utskrift E-post
2007-09-17

Pay-off beräknas här genom att dividera investeringskostnaden med den årliga besparingen i kronor jämfört med tidigare energikostnader.

Vi har valt denna metod eftersom att den är enkel. För en fullständigt korrekt bild bör dock fler parametrar tagas i beaktande, så som kalkylränta, återinvesteringsbehov/alternativkostnader, beräknad livslängd, servicekostnader, mm. 

 Antaganden:

  • Olja = 1kr/kWh
  • El = 1kr/kWh
  • Fjärrvärme = 0,6kr/kWh
I och med dessa antaganden kan enskilda anläggningar ge en missvisande bild av den verkliga återbetalningstiden.
Senast uppdaterad ( 2008-04-28 )