Årlig besparing

PDF Utskrift E-post
2007-09-28
Årlig besparing räknas fram genom att jämföra normalårskorrigerad uppvärmningskostnad före och efter installationen av värmepump. Vi tar således inte hänsyn till räntekostnader, underhållskostnader eller dylikt.