Värmebehov

PDF Utskrift E-post
2007-09-28
Med värmebehov avses den energi som behövs för uppvärmning av fastigheten och dess tappvarmvatten. Data baseras på normalårskorrigerad förbrukning.