Vår Gård

PDF Utskrift E-post
2008-04-15

vår gård

Vår Gård

Konferensanläggning i saltsjöbaden
Fastighetsägare: KF
Värmebehov: 1'300 MWh / år

Mätning
Elmätning inkommande el till värmecentral
Statistik över oljeförbrukning
Värmemängdsmätning från värmecentral
Flödesmätning tappvarmvatten

Examensarbete
Ett grundligt examensarbete är utfört på anläggningen, där fem studenter bland annat har

  • följt upp systemet och anlayserat mätdata 
  • Simulerat och analyserat energibalansen med VIP+
  • Gjort simuleringar på borrhålen, samt analyserat detta

Hela examensarbetet finns att ladda ner under Arkivet

Antaganden
Vi har antagit att 90 % av el in till värmecentral går specifikt till värmepumparna

Tidigare
uppvärmd med: olja 210 m3 /år (normalårskorrigerat)

Nu
Bergvärme, 5 st IVT G45 (drifttaget 2006)
Elförbrukning värmepumpar 336 MWh / år
Spetsvärme: olja 20 m3

Ekonomi
Investering för värmepumpsanläggning: ~3 mkr
Besparing 1,15 mkr / år

Senast uppdaterad ( 2008-09-24 )