SFVP

Vårt mål är att skapa en kunskapsbas om värmepumpinstallationer i större fastigheter. I referensdatabasen samlar vi exempel på installationer, som både installatörer och beställare kan dra nytta av. Vi vill också belysa argument för och emot fastighetsvärmepumpar, inte minst vad gäller ekonomiska och miljömässiga aspekter.

Viktigt!
Information i denna portal kan innehålla felaktigheter, varför fackman alltid bör rådfrågas inför viktiga beslut rörande fastighetsvärmepump.