Partners
Projektets medlemmar
  Link   Energimyndigheten
Energimyndigheten arbetar för en effektiv och hållbar energianvändning.
  Link   Svenska Värmepumpföreningen, SVEP
Branschorganisation för importörer, tillverkare och återförsäljare av värmepumpar
  Link   Kyl och Värmepumpföretagen
Branschorganisation för kyl- och värmepumpsentreprenörer
  Link   Sveriges Energi- och Kylcentrum
Forskningsföretag med fullskaligt laboratorium
  Link   WSP Environmental
Projektkoordinator