Forskningsprojekt
Andra forskningsprojekt inom området
  Link   Webbfråga
  Link   BeBo
Grundlig undersökning av värmepumpar installerade i sverige
  Link   European Heat Pump Network
The development of the European Heat Pump Network (EHPN) occured within the framework of three EU Projects (THERMIE, SAVE). Main objective of this information platform is to support the market penetration by dissemination of information on all aspect
  Link   ASHRAE databas
Ett projekt som har sponsrats av ASHRAE. En databas med livslängder och underhållskostnader för fastighetsvärmepumpar i USA.
  Link   Ground Reach
Ground reach är ett omfattande forskningsprojekt med egen referensdatabas